Nasz portal używa plików cookie do celów statystycznych i lepszego świadczenia usług sprzedaży.

Magnater.pl to sklep on-line zajmujący się sprzedażą sprzętów RTV AGD prowadzony przez grupę Heraclius Sp.z o.o. Żelazna 40/101 00-832 Warszawa NIP 7010717281 REGON 368321839

Produkty prezentowane na stronie Magnater.pl są przeznaczone wyłącznie dla osób prywatnych. Jeśli jesteście Państwo sprzedawcami lub pośrednikami prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@magnater.pl

Celem niniejszej umowy sprzedaży on-line jest określenie praw i obowiązków stron w ramach sprzedaży produktów prezentowanych na stronie Magnater.pl. Jest ona zgodna z obowiązującymi polskimi przepisami:

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Magnater.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Wszystkie elementy tworzące architekturę strony (zdjęcia, obrazki, loga, filmy, banery) jak również elementy techniczne (programy, back-office administratora, proponowane usługi) są chronione prawem autorskim i są wyłączną własnością ich autorów. Zawartość strony, w tym teksty, artykuły, zdjęcia są wyłączną własnością ich autorów i nie mogą być powielane i wykorzystywane bez ich zgody. Zgodnie z rozporządzeniem artykułu Kodeksu własności intelektualnej jakiekolwiek powielanie części lub całości zawartości jest zabronione. Teksty umieszczone na stronie pochodzące ze źródeł zewnętrznych zostały powielone za domniemaną lub jawną zgodą ich autorów.

Ceny znajdujące się w katalogu on-line są cenami w złotówkach i zawierającymi podatek VAT obowiązujący w dniu złożenia zamówienia. Każda zmiana stopy podatku VAT może odbić się na cenie produktów i usług. Spółka Heraclius zastrzega sobie prawo zmiany cen w każdym momencie jednakże cena w katalogu on-line w dniu złożenia zamówienia jest jedyną ceną obowiązującą Kupującego.

Każdy formularz zamówienia złożony przez Kupującego stanowi nieodwołalną zgodę, która może być zakwestionowana tylko w ograniczonych przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie. Proces zamówienia jest zgodny z rozporządzeniami artykułu Kodeksu cywilnego. Każdy Kupujący chcący zatwierdzić swoje zamówienie powinien wypełnić formularz danych osobowych na stronie Magnater.pl. Ujawnienie danych osobowych oraz ich przechowywanie odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i ustawie RODO. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Po sprawdzeniu zawartości zamówienia jak i całkowitego kosztu zamówienia (zamówione produkty, koszty przesyłki, opcje fakultatywne) i skorygowaniu ewentualnych błędów Kupujący zatwierdza definitywnie zamówienie, jak również warunkiem złożenia skutecznego zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta regulaminu. To potwierdzenie będzie miało wartość umowy.

Informacje będące przedmiotem umowy zostaną wysłane Kupującemu za pośrednictwem maila potwierdzającego nie później niż do końca okresu odstąpienia i z zastrzeżeniem dostarczenia przez Kupującego ważnego adresu e-mail bez znaczenia czy jest to adres e-mail prywatny czy zawodowy. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wysyłanie informacji umownych i / lub reklamowych na niepoprawny adres e-mail.

Kupujący jest odpowiedzialny za poprawność przekazanych informacji. Tak więc, jeżeli dostawa musi być powtórzona z powodu przekazania nieprawidłowego lub niewystarczającego adresu, klient musi zapłacić koszty drugiej próby doręczenia. Kupujący jest również odpowiedzialny za przesyłki, które zostały zwrócone do nadawcy, ponieważ nie odebrał ich na czas z punktu odbioru. W tym wypadku Klient zostanie również pociągnięty do opłacenia kosztów ponownej wysyłki.

Formy płatności i dostawa produktu

Sposoby dokonania płatności :

– kartą bankową lub kredytową za pośrednictwem bezpiecznego systemu DotPay oraz Przelewy24

– przelewem za pomocą systemu DotPay oraz Przelewy24

- zakup na raty (Alior Bank i MBank)

Brak wpłaty za zamówienie w ciągu 48 godzin skutkuje automatycznym anulowaniem.

Faktura, zawierająca podatek VAT zastosowany do każdego produktu zostanie wysłana mailem do klienta po dostarczeniu zamówienia. Spółka Heraclius zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia Kupującym w stosunku do których ma miejsce postępowanie sporne oraz w przypadku braku towaru na magazynie.

Faktura do paragonu – NIP na paragonie od 1 stycznia 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury do paragonu będzie możliwe tylko wtedy, gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy

Brak wskazania numeru NIP, uniemożliwia wystawienie faktury VAT do transakcji.

Dostawa towarów jest ograniczona – w przypadku wysyłki do innych krajów niż Polska, bardzo prosimy o kontakt ze sklepem kontakt@magnater.pl. Koszty wysyłki należą do Kupującego. Koszt dostawy jest przypisany do każdego produktu indywidualnie ze względu na wielkość oraz jego ciężar. Podczas składania zamówienia należy sprawdzić koszt wysyłki.

Termin dostawy zależny jest od dostępności produktu na magazynie. Podczas składania zamówienia pojawi się informacja o czasie dostarczenia produktu, który wynosi od 24-72 godzin. Spółka Heraclius nie bierze odpowiedzialności za pracę i sposób dostawy firmy kurierskiej i opóźnienia z nią związane. W przypadku opóźnienia w dostawie prosimy poinformować Spółkę wysyłając maila na adres: kontakt@magnater.pl.

Odstąpienie od umowy


Przysługuje Państwu prawo odstąpić od umowy (zakupu) w terminie 14 dni bez podania przyczyny.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku zakupu na fakturę VAT, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje według przepisów konsumenckich.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) wysłanego na adres email: kontakt@magnater.pl

Adres do zwrotu produktu:

HERACLIUS - MAGNATER.PL
ul. CHOPINA 9 LOK. 63
62-510 Konin
 


Mogą Państwo skorzystać z naszego wzoru formularza odstąpienia od umowy [link do naszego wzoru], jak również z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas oraz z zastrzeżeniem możliwości potrącenia kwoty z tytułu zmniejszenia wartości produktu, o którym mowa w poniżej)


Zwrot płatności następuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.Proszę odesłać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.


Zwrotu uiszczonej przez Państwa płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Z tytułu zwrotu płatności nie ponoszą Państwo żadnych dodatkowych opłat np. opłaty za dokonanie przelewu zwrotnego


Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy gdyż Spółka Heraclius nie pokrywa kosztów wysyłki zwróconego towaru.

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Przez korzystanie w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech, użytkowych i funkcjonowania rzeczy należy rozumieć, tylko takie sprawdzanie towaru, jakiego konsument mógłby dokonać w sklepie np. podłączenie do prądu. Używanie produktu przekracza zakres korzystania w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech, użytkowych i funkcjonowania rzeczy.

formularz odstąpienia do pobrania

formularz odstąpienia - dziennik ustaw

Rękojmia za wady fizyczne

W sytuacji gdy zakupiony produkt ma wady fizyczne lub prawne wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy w momencie zakupu, mogą Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy na zasadach i w zakresie określonych przez Kodeks Cywilny.
Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przysługują tylko w przypadku zakupu naszych produktów przez konsumentów. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, w sytuacji gdy kupującym jest przedsiębiorca jest wyłączona.
Aby skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne, powinni Państwo zawiadomić nas o zaistniałej sytuacji poprzez złożenie reklamacji zawierającej opis wady i okoliczności wykrycia lub powstania, wskazując, że chcą Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady i niezwłocznie przesłać wadliwy produkt, wraz z całym wyposażeniem oraz dowodem zakupu. W reklamacji prosimy o wskazanie Państwa danych kontaktowych.
W przypadku chęci skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi za wady reklamację prosimy kierować na adres email kontakt@magnater.pl. W terminie 14 dni od momentu otrzymania Państwa reklamacji, ustosunkujemy się do Państwa żądania.

W przypadku sporu można skorzystać z platformy http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Gwarancja sprzedawcy

Kupującemu przysługuje prawo gwarancji, dzięki której może zwrócić uszkodzony towar. W przypadku niezgodności zakupionego towaru, może on być zwrócony do Sprzedającego, który jest zobowiązany go wymienić lub naprawić. Każda reklamacja powinna odbyć się drogą pocztową lub mailową na następujące adresy: Heraclius Sp. z o.o., Żelazna 40/101 00-832 Warszawa, email: kontakt@magnater.pl

Wszystkie urządzenia sprzedawane za pośrednictwem naszej strony są nowe i posiadają gwarancję. Gwarancja nie obowiązuje produktów i materiałów zniszczonych i nie pokrywa szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania, uszkodzeń mechanicznych, wady instalacji, wady wynikającej z przyczyny zewnętrznej (np. upadek lub uderzenie) lub używania niezgodnego z przeznaczeniem i niezgodnego z instrukcją obsługi. Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana jest drogą elektroniczną, na adres email wskazany w zamówieniu.

Aby korzystać z gwarancji należy skontaktować się z nami i zwrócić kompletny towar (prosimy nie zapomnieć o dokumentach i wyposażeniu) w oryginalnym opakowaniu wraz z kopią faktury zakupu. Gdy gwarancja jest niemożliwa do zastosowani macie Państwo możliwość nabycia wyceny w dziale obsługi klienta. W przypadku widocznej niezgodności prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta. Należy wziąć pod uwagę, że zdjęcia i opisy techniczne on-line pochodzą od dostawców i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich niezgodność z innym produktem.

W każdym przypadku, aby gwarancja mogłaby być zrealizowana, należy najpierw skontaktować się z biurem obsługi klienta kontakt@magnater.pl w celu przedstawienia problemu. Pozwoli to nam wskazać Państwu kolejne kroki jakie należy podjąć. Każde zajście wynikające z niewłaściwego użytkowania nie może być objęte gwarancją. Mechaniczne zniszczone części oraz akcesoria nie stanowią przedmiotu gwarancji.

Na produkty do celów komercyjnych udzielamy 12 miesięcy gwarancji, jak również w przypadku zakupu na fakturę

Sklep Magnater zajmuje się serwisem gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym urządzeń. W przypadku nieuzasadnionej weryfikacji serwisowej wynikającej z niewłaściwego użytkowania lub spowodowania uszkodzeń, klient ponosi bezpośredni koszt weryfikacji 100 zł oraz koszty zwrotu produktu 30 zł.

Powyższe warunki sprzedaży on-line podlegają prawu polskiemu i europejskiemu. W przypadku sporów, strony zgadzają się do uregulowania ich najpierw na drodze polubownej. Jeśli żadne rozwiązanie polubowne nie zostanie znalezione właściwymi sądami do rozstrzygania są te powołane przez Spółkę Heraclius w Warszawie.