Nasz portal używa plików cookie do celów statystycznych i lepszego świadczenia usług sprzedaży.

KLAUZULA INFORMACYJNA:
1. Administrator danych:
Heraclius Sp. z o.o. z siedzibą w Żelazna 40/101 00-832 Warszawa
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
e-mail: kontakt@magnater.pl
3. Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania.
Dane osobowe przetwarzane są w celu korzystania z usług sklepu internetowego www.magnater.pl, w szczególności w celu realizacji złożonych zamówień oraz bieżącego kontaktu z klientami sklepu.
Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda na ich przetwarzanie.
4. Informacje o odbiorcach danych osobowych.
Dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi w zakresie doręczania przesyłek – w zakresie niezbędnym do wysłania zamówionego towaru klientom sklepu oraz podmiotom obsługującym płatności – w zakresie niezbędnym do dokonania płatności.
5. Okres, przez który dane będą przechowywane.
Dane osobowe będą przechowywane:
- w przypadku użytkowników zarejestrowanych – do czasu usunięcia konta na platformie sklepu przez użytkownika – klienta (samodzielnie lub przez administratora danych),
- w przypadku użytkowników niezarejestrowanych (gości) – do czasu zakończenia realizacji zamówienia i usunięcia danych z platformy sklepu przez administratora danych.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Klientom sklepu, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
- żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (poprzez wysłanie oświadczenia tej treści listownie lub w wiadomości e-mail).
7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Skarga może być wniesiona do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy kupna-sprzedaży towarów oferowanych w sklepie internetowym www.magnater.pl. Brak podania danych osobowych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie spowoduje, iż zawarcie umowy – złożenie zamówienie nie będzie możliwe.